Khan Academy Android Alpha

https://plus.google.com/u/1/communities/115871747698269443910?cfem=1

Je spuštěná testovací alfa verze apky KA pro Android (obdoba funkční aplikace z února pro iPady)

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.