Khan Academy - New Layout

Khan Academy přejde na nové rozložení, začínají fyzikou:


Z dalších novinek:

  • Znovu se vyhrožuje brzkým opuštěním Amary jako primárního titulkovacího nástroje a přechodem na YT Fan Captions

  • Pamela (Computer Science content creator) odchází z Khan Academy. Další videa bude tvořit někdo jiný

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.