Learning Creative Learning (MIT OCW)

Kurz se snaží o celoživotní Školu hrou, stojí za ním autor Scratch, takže je v něm Scratch jako součást pěkně prezentován.

a @danekhollas - mají k tomu i Discourse forum

This topic was automatically closed 4 days after the last reply. New replies are no longer allowed.