Máme tu nového bota!

S novou verzí fóra zde slavnostně vítám nového chatbota! @ksbot

@ksbot by měl provádět nové uživatele rozhraním Discourse fóra. Měl by také odpovídat na soukromé zprávy a jakékoliv zmínky jeho jména.

Jsem docela zvědav, co odpoví na tuto zprávu. :slight_smile: Bohužel v tuto chvíli nevím, jakým bude mluvit jazykem…

2 Likes

Hi! To find out what I can do, say @ksbot display help.

@ksbot display help

To je trochu hloupé, musím mít příspěvek o délce alespoň 20 znaků…

I currently know how to do the following things:

@ksbot start new user

Starts one of the following interactive narratives: new user, advanced user.

@ksbot roll 2d6

:game_die: 3, 6

@ksbot quote

:left_speech_bubble: Carry out a random act of kindness, with no expectation of reward, safe in the knowledge that one day someone might do the same for you — Princess Diana

@ksbot fortune

:crystal_ball: You may rely on it

@ksbot fortune

@ksbot roll 3d20

@ksbot quote

:game_die: 11, 6, 15

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.