Sklad výzkumů a studií o vzdělávání


(Otakar Jícha) #1

Sem si budeme dávat odkazy na všelijaké výzkumné studie, které se týkají vzdělávání.

Nutná podmínka: Ty studie musí být důvěryhodné. Články z nerecenzovaných serverů a nedůvěryhodných organizací nechceme!

Asi by bylo dobré si v tom zavést hned ze začátku pořádek. Zapisujte zdroje v následujícím formátu:


Název tučně

Abstrakt v češtině nebo stručný popis o čem článek/studie/práce pojednává.

Citace ve formátu ČSN ISO 690. Pomocník je na http://www.citace.com/.


(Otakar Jícha) #2

Designing Effective Multimedia for Physics Education

Práce pojednávající o tom, jak natáčet výuková videa fyziky. Autor shrnuje dosavadní práce zabývající se významem multimédií ve vzdělávání a na vlastním výzkumu porovnává efektivitu různých tvůrčích přístupů.

MULLER, Derek Alexander. Designing Effective Multimedia for Physics Education. Sydney, 2008. Dostupné z: http://www.physics.usyd.edu.au/pdfs/research/super/PhD(Muller).pdf. Disertační práce. University of Sydney.


Research on the Use of Khan Academy in Schools

Zpráva vyhodnocující využití Khan Academy na různých školách a různými způsoby. Tato zpráva byla publikována i na českám RVP.cz, zde.

MURPHY, Robert, Larry GALLAGHER, Andrew E. KRUMM, Jessica MISLEVY a Amy HAFTER. SRI INTERNATIONAL. Research on the Use of Khan Academy in Schools. Menlo Park, CA, 2014, 82 s. Dostupné z: http://www.sri.com/sites/default/files/publications/2014-03-07_implemention_report.pdf


Derek Muller v Olomouci
(Otakar Jícha) #3

Learning Society (Učící se společnost)

Studie společnosti Cisco zabývající se budoucností vzdělávání.

HALKETT, Richard. CISCO. Learning Society. 2010. Dostupné z: http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf

https://www.scio.cz/download/o-steffl/ucicisespolecnost.pdf (v češtině)


(Otakar Jícha) #4

Reading Mathematics by DrDel

Ne úplně “výzkumný článek”, který dává rady, jak se učit matematiku z učebnice. Většina z nich odpovídá mé zkušenosti, takže doporučuji.

http://www.drdelmath.com/essays/reading_mathematics.htm


(Otakar Jícha) #5

Personalized instruction

[Scio:] Americké Středisko pro národní vzdělávací politiku (National Education Policy Center) zveřejnilo zprávu o výsledcích využívání online výuky v americkém základním a středním vzdělávání. Počítače a další digitální technologie jsou už dnes součástí téměř každé třídy a učitelé spolu s odborníky ve vzdělávání si mnoho slibovali od jejich využití v rámci personalizované výuky, tj. výuky připravené na míru jednotlivým žákům. Autor zprávy poukazuje na to, že pod označením personalizovaná výuka se skrývá řada různých systémů a přístupů k jejich využití. Podle zprávy nejsou výsledky personalizované výuky přesvědčivé, její přínos je minimální nebo nulový. Jako nejefektivnější se jeví tradiční výuka se zapojením online prvků, tedy výuka kombinovaná (blended instruction), která je ovšem dražší než výuka tradičními metodami. Autor uvádí, že je třeba přehodnotit zapojení technologií do výuky, nevyužívat počítač pro přímé vyučování, ale pro vytvoření nových příležitostí k poznávání. V doporučeních pro tvůrce vzdělávací politiky a pedagogy zdůrazňuje, že přístupy označované jako personalizovaná výuka nejsou jediným možným způsobem využití technologií ve výuce, že programy je třeba vyvíjet se zapojením pedagogů a odborníků a nelze jen přebírat komerční produkty. Dalším doporučením je poskytnout učitelům důkladné další vzdělávání ve využití technologií.


(Markéta Matějíčková) #6

Khan Academy Resources for Maximizing Mathematics Achievement: A Postsecondary Mathematics Efficacy Study

Probíhající studie o efektivitě využívání KA ve studiu matematiky s dotací 2M USD.
Předpokládaný datum ukončení: 06/2017

http://ies.ed.gov/funding/grantsearch/details.asp?ID=1521