Výsledky výzkumu o KA přípravě na SAT

@danekhollas přidala jsem titulky (ale ještě je po sobě nečetla)

Ok, budu to asi muset ručně přidat do databáze. Až se to pak objeví, tak to můžu přidat na KŠ. I když pro účely blogu by asi bylo vhodné embedovat YT video, ale nevím, zda máš práva tam přidat české titulky.

Titulky jsou nahrané na YT https://www.youtube.com/watch?v=8-pxqeO24Ww
a čekají na schválení. nevím proč mi schvalování nejde automaticky.
Embedování ale na blog by ale mohlo jít i přímo z Amara:
http://amara.org/en/videos/lSMXxb6O2KRK/info/an-announcement-from-khan-academy/

(nabídka v menu vlevo: Get embed code)

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.