Stylistická pravidla titulkování

Obecně o tvorbě titulků

 1. Při psaní titulků pamatujte na to, že mohou sloužit jako text pro dabing. Vždy se snažte po sobě titulek přečíst a položit si otázku, zda byste to takto v češtině sami řekli.
 2. V titulcích divákovi vykejte.
 3. Překlad vůbec nemusí být doslovný. Překládejte stručně a výstižně, ale zachovejte při tom původní význam a informační obsah.
 4. Dejte si pozor na překlad odborných termínů. Snažte si vyhledat správný termín a pak se jej držte.
 5. Každý titulek by měl obsahovat celou větu (podmět a přísudek).
  Příklad: Pokud budeme muset rozdělit souvětí: „Titulky by měly být stejně čitelné jako knížka věhlasného spisovatele, zvláště když jsou určeny pro ty nejmenší.“, tak to uděláme takto: „Titulky by měly být stejně čitelné jako knížka věhlasného spisovatele,“ další titulek „zvláště když jsou určeny pro ty nejmenší.“
 6. Během překladu prosím věnujte pozornost správnému zalamování řádků. Na jednom řádku by mělo být maximálně cca. 45 znaků. Pokud se titulek musí zalomit na dva řádky, tak by měly být oba podobně dlouhé. Pokud je ve větě čárka nebo jiný oddělovač, může být vhodnější text zalomit za ní.
 7. Někdy se stane, že se lektor zastaví uprostřed věty a začne mluvit o něčem jiném. Takovou nedokončenou větu zakončujte trojtečkou („…“). Trojtečku ve Windows napíšete podržením tlačítka ALT následným postupným stiskem kláves 0, 1, 3 a 3 (ALT + 0133). Mezi nedokončenou větou a trojtečkou se nedělá mezera (např. “Chtěl jsem vám…”).
 8. Občas je lákavé zdůraznit slovo VELKÝMI písmeny. Prosíme, nedělejte to! Existují k tomu dobré didaktické důvody.
 9. Řiďte se vlastním úsudkem a nespoléhejte zcela na anglické titulky. Občas jsou v nich chyby!

Překlad matematických výrazů

 1. V matematice se vyhýbejte používání pomlček, protože se mohou plést se zápornými znaménky.
 2. Čísla zapisujte formou číslovky, ne slovně. Výjimkou jsou číslovky, které neodkazují přímo na čísla v příkladu, jako: „Jednou jsem šel nakoupit.“ „Dvakrát vám to zopakuji.“
 3. V českém jazyce se k číslicím nepíše pád. Správně je „Umím počítat do 5.“; špatně je „Umím počítat do 5ti.“.
 4. V anglické literatuře se desetinná čárka píše jako tečka a čárkou se značí vzdálenost od desetinné tečky (vždy po třech číslicích). V titulcích používejte české značení, tj. desetinou čárku a vzdálenost můžeme značit mezerou, ale nikoli tečkou či čárkou. Příklad: V angličtině 1,000,000.01 Český překlad 1 000 000,01
 5. Operace s čísly, jako jsou děleno, krát, plus či minus, píšeme slovně. Polaritu čísla vyjádříme znaky minus „−“ a plus „+“. Pokud je příklad delší a ztrácí přehlednost, tak si pomáháme závorkami. Příklad: „2 minus −2 se rovná 4.“ nebo „(5 krát −1) minus 5 se rovná −10“
 6. Pokud by proměnné v titulcích mohly být matoucí, dávej do uvozovek, aby je mohl čtenář snáze rozpoznat. Pokud je však zřejmé, že se jedná o proměnnou, můžeš uvozovky vypustit. Do uvozovek je však určitě nedávej, pokud je proměnná v matematickém výrazu - zde je jasné, že se jedná o proměnnou, a není to třeba zvýrazňovat.
  Příklad: „Za x nyní dosadím číslo 5.“ „Proměnné ‚a‘ a ‚b‘ jsou čísla.“ „Máme výraz (a plus b minus 7).
 7. Odmocniny vypisuj slovně. Mocniny vypisuj také slovně s výjimkou případů, kdy je exponent komplikovanější výraz.
  Příklad: „To se rovná druhá odmocnina z 6.“ „3 na druhou se rovná 9.“ „Výsledek je x na 23/17.“
 8. Časté chyby:
 • Anglické slovo problem v češtině často znamená příklad. Ukázka: Let’s do another problem. ~ Pojďme vyřešit další příklad.
 • Anglické slovo billion je v češtině miliarda.
 • Správně je krátce minus, ne mínus.

Překlad odborných výrazů v kategorii medicína

 1. Při překladu odborných výrazů mějte na paměti, že video je určeno nejen pro studenty vysokých škol, ale i pro studenty středních škol a laickou veřejnost. Zdaleka ne všichni uživatelé tak ovládají latinskou terminologii. Pokud to jde, použijte tedy při překladu odborný český výraz.
 2. Některé odborné termíny jsou zažité i mezi laiky (př. vlásečnice - kapiláry). V těchto případech je možno použít obě varianty. Ideální je, když při prvním použití výrazu napíšete druhý možný překlad do závorky za ten první. Dále už používejte jen jeden výraz.
 3. Jako zdroj českých výrazů poslouží středoškolské učebnice biologie, české vydání lékařských učebnic (zejména v těch pro preklinické obory by měly být i české varianty odborných názvů), případně internetové zdroje jako například wikisripta.eu.

Překlad odborných výrazů v kategorie biologie

 1. V biologii se stále používají pro názvy enzymů koncovka -asa, např. katalasa, peroxidasa.
 2. Při překladu názvů organismů z angličtiny do češtiny můžete využít wikipedie, popřípadě server http://www.biolib.cz/en/
2 Likes

Jak titulkovat indexy? Například v_0?

Asi ano, nic moc lepšího mě nenapadá.

Pokud to bude možné, tak poprvé například „v s dolním indexem 0“ a pak už jen „v0“.

Ano, myslím, že v matematice jsme titulkovali jako “v0” apod.

v0 je v pohodě, větší otázka je např. v_i/vi nebo v_f/vf :expressionless: Ale nevím, jak často se tam takové věci vyskytují.